Zásady ochrany osobních údajů pro kurýry

Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů, tj. orgánem, který stanoví účely a prostředky zpracování uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, je společnost Delivery Hero Czech Republic Logistics s.r.o., se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 04145798, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243205, e-mail: [email protected] (dále jen „foodora Logistika“, „my“, „naše“ a příslušné mluvnické tvary těchto slov, nebo „správce údajů“). Vás označujeme jako „kurýry“ nebo „uchazeče“. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co znamená společný správce?

Pokud se jedná o dva nebo více organizačních subjektů, které společně určují účel (účely) a prostředky konkrétní činnosti zpracování, jejich vztah se považuje za vztah „společných správců“.

V této souvislosti vezměte na vědomí, že je možné, že Vás jako kurýra najala externí logistická obchodní společnost, která není součástí naší skupiny. V tomto případě tato společnost zpracovává vaše osobní údaje jako samostatný správce údajů a jedná jako společný správce spolu s naší společností pouze s ohledem na IT aplikace, které poskytujeme. V této souvislosti můžete svobodně uplatnit svá zákonná práva buď vůči nám nebo vůči třetí straně, která jedná jako společný správce. Tento vztah společných správců se však týká pouze shromažďování osobních údajů na našich online platformách. Nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů takovými subjekty v jiných souvislostech a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Níže uvádíme, jaké Vaše údaje potřebujeme, pro jaké účely a za jakých okolností je předáváme jiným třetím osobám a subjektům. Osobní údaje jsou informace, které se přímo či nepřímo vztahují k Vaší osobě, například jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození, údaje o poloze nebo e-mailová adresa.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat logistické služby, používáme různé nástroje a systémy, které jsou pro rozvoz jednotlivých zásilek naprosto nezbytné. Používáme také externí a interní nástroje a systémy ke zpracování Vašich osobních údajů pro personální řízení a činnost naši obchodní společnosti foodora logistika s.r.o.

V rámci používání těchto nástrojů a systémů shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie údajů Vysvětlení
Identifikační údaje Jméno, příjmení, adresa, podpis, rodné číslo, IČO, registrační značka, fotografie
Kontaktní údaje E-mailová adresa, telefonní číslo
Údaje o účtu Datum narození, údaje o bankovním účtu
Výkonnostní údaje Doba používání aplikací, údaje o objednávkách
Geolokační data GPS data
Technická data Data o zařízení
Údaje o smlouvě Typ smlouvy

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pokud je to nezbytné, účel zpracování je zákonný a zpracování je přiměřené. Níže uvádíme další informace ohledně účelů a právního základu zpracování:

Účel Proč za tímto účelem zpracováváme údaje?
Nábor

V rámci procesu náboru shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. Účelem zpracování je učinit rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí uchazeče.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Zahájení kroků k uzavření smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Reklama a marketing

Online marketing

Náš proces náboru je do značné míry založen na hledání potenciálních kurýrů. Abychom oslovili ty správné kandidáty, děláme marketingové kampaně. Proto bychom Vám rádi představili naše procesy co nejtransparentnějším způsobem. Mezi následující činnosti zpracování v rámci online marketingu patří tzv. targeting (cílení) a retargeting:

 1. Targeting

Targeting v zásadě znamená přepínání reklamních bannerů přizpůsobených konkrétním cílovým skupinám na webových stránkách. Cílem je zobrazovat nejatraktivnější bannery, pokud možno co nejvíce přizpůsobené a cílené na uživatele a potenciální kurýry. Nejprve definujeme cílovou skupinu a pak pověříme naše poskytovatele služeb, aby zobrazovali naši reklamu určené cílové skupině. V tomto ohledu nezpracováváme žádné osobní údaje, protože jsou zpočátku anonymizovány. Segmentujeme různé cílové skupiny a umisťujeme různé reklamy na různé portály pro optimalizovaný targeting.

 1. Retargeting

Jakmile navštívíte naše webové stránky s cílem získat další informace o našem programu pro kurýry, ukládáme tyto informace do souborů cookie. Pokud budete poté procházet jiné webové stránky, naši reklamní partneři vám v našem zastoupení připomenou, že jste ještě nepodali přihlášku. Nechceme, abyste o náš skvělý program pro kurýry přišli.

Retargeting můžete deaktivovat instalací vhodných doplňků pro Váš prohlížeč. Kromě toho můžete a měli byste také pravidelně mazat soubory cookie uložené v prohlížeči, který používáte.

Kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem.

Naším oprávněným zájmem je účel popsaný výše.

Reaktivace uchazečů

Pokud uchazeč nepokračuje v procesu podávání přihlášky, připomeneme mu prostřednictvím SMS, e-mailové nebo telefonické komunikace kroky, které je třeba k dokončení procesu podání přihlášky podniknout.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Zahájení kroků k uzavření smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; naším oprávněným zájmem je zajistit hladký průběh procesu podávání přihlášky a lepší zkušenost.
Smlouva Uzavření smlouvy.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Údaje o účtu
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Zahájení poskytování kurýrních služeb Příprava prvního dne, školení nových kurýrů.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Údaje o účtu

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Kontrola plnění smluvních povinností Posouzení spolehlivosti kurýrů s ohledem na plnění sjednaných smluvních povinností.

Kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje
 • Identifikační údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Účty Vytvoření požadovaných účtů pro používané aplikace potřebných pro poskytování logistických/rozvozových služeb.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o účtu

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Záznamy o době plnění smluvních povinností Záznamy o časech poskytování logistických služeb kurýrem.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Datum zahájení a ukončení plnění smluvních povinností, přestávky, nepřítomnost
 • Údaje o poloze

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Kontrola spolehlivosti Posouzení spolehlivosti kurýrů při plnění jejich smluvních povinností. Použití údajů o poloze v případě nesrovnalostí během doby plnění smluvních povinností.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Údaje o účtu
 • Doba plnění smluvních povinností

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Komunikace se zákazníky Komunikace se zákazníky o stavu objednávky nebo doručení.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o poloze
 • Obsah komunikace

Právní základ:

 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Personální administrativa Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje pro účely přípravy a vytváření zákonem požadovaných dokumentů, důkazů a dále pro účely odměňování.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o účtu

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Zákonná povinnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Interní komunikace Ke komunikaci mezi námi a kurýry se používají různé nástroje. Účelem zpracování je předávání nezbytných informací.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Doručování Aby bylo zajištěno rychlé doručení produktů objednaných zákazníky našich smluvních partnerů, jsou shromažďovány koordinační údaje našich kurýrů a objednávka je vždy přidělena kurýrovi, který se právě nachází v optimální oblasti.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Geolokační data
 • Technická data

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Odhad času doručení Abychom mohli zákazníky našich smluvních partnerů informovat o předpokládaném čase doručení, jsou anonymně zpracovávány údaje o průměrné rychlosti.

Kategorie osobních údajů:

 • Geolokační data (anonymizovaná)

Právní základ:

 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Smluvní sankce Vydání výstrahy v případě porušení smlouvy.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Osobní složka kurýra

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Vybavení kurýrů Naši kurýři od nás za úplatu získávají vybavení pro kurýry. Slouží k zajištění jednotného vzhledu našich kurýrů a jejich ochraně. Spravujeme a monitorujeme poskytované vybavení, abychom zajistili, že potřebné vybavení bude vždy k dispozici.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Plánování a zaznamenávání času Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje našich kurýrů pro účely plánování doručování. Účelem zpracování je shromažďovat, sledovat a vytvářet potřebné záznamy o dobách plnění smlouvy.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o účtu
 • Výkonnostní údaje
 • Geolokační data

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Hodnocení výkonnosti Hodnocení výkonnosti kurýra na základě kvality (stížnosti restaurací a zákazníků), množství doručených objednávek. Patří sem i celková spolehlivost před začátkem a po skončení směny i během ní. Rozumí se tím mimo jiné včasné započetí poskytování logistických/přepravních služeb v kurýrem zvoleném čase, řádné přihlášení a přijímání objednávek během poskytování přepravních služeb. Dále také správné vyřízení objednávky.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Výkonnostní údaje
 • Geolokační data
 • Technická data

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Poskytování personalizovaného obsahu na kurýrním webu Poskytování přehledu kurýry vykonané práce v personalizované části webové stránky foodora-rider.cz.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Výkonnostní údaje

Právní základ:

 • Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Zánik smlouvy Řádný a mimořádný zánik smlouvy.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Ukončení smluvního vztahu Deaktivace stávajících účtů; vrácení převzatého vybavení.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Nabídka obnovy spolupráce Po ukončení spolupráce s kurýrem budou jeho osobní údaje námi dále uchovávány po dobu 12 měsíců, abychom ho mohli v případě změny podmínek telefonicky oslovit s nabídkou obnovy spolupráce. To vše za předpokladu, že nám k takovému zpracování udělí souhlas.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo)

Právní základ:

 • Souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Archivace Archivace dokumentů, které je třeba uchovávat pro daňové účely, a/nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Právní základ:

 • Zákonná povinnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, čl. 17. odst. 3 písm e)

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Vaše údaje po splnění daného účelu obvykle vymažeme. Přesná pravidla výmazu údajů jsou stanovena v našich regionálních předpisech o výmazu údajů. V závislosti na účelu zpracování platí různá pravidla výmazu. V rámci našich předpisů o výmazu údajů jsme definovali různé třídy údajů a přiřadili jsme jim lhůty, po jejichž uplynutí je vymažeme. Po uplynutí doby uchovávání budou uložené údaje odpovídajícím způsobem odstraněny.

Za určitých okolností nemusíme případným žádostem o výmaz vyhovět z důvodu existence zákonné doby uchování, která nám brání vymazat uložené údaje po stanovenou minimální dobu. Abychom těmto zákonným požadavkům vyhověli, po splnění daného účelu příslušné údaje blokujeme, čímž zaručujeme jejich úplnost a integritu.

Předáváme vaše údaje jinému správci údajů?

Ano, Vaše údaje předáváme našim externím poskytovatelům služeb, kteří jsou v konečném důsledku odpovědní za smluvní vztah s Vámi. S těmito poskytovateli služeb spolupracujeme, což znamená, že existuje dohoda, která pro každou stranu stanovuje činnosti zpracování a účel zpracování. Jsme vlastníkem procesu podávání přihlášek, což znamená, že shromažďujeme potřebné osobní údaje, přičemž naši partneři se poté starají o samotný proces navazování smluvních vztahů. Vaše osobní údaje budou tedy sdíleny s třetími stranami, které ve vztahu k nám na základě dohody jednají jako společní správci.

Jakým zpracovatelům údajů předáváme osobní údaje a proč?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme neoprávněným třetím stranám. V rámci naší činnosti však získáváme služby od vybraných poskytovatelů služeb a poskytujeme jim omezený a přísně sledovaný přístup k některým našim údajům. Než však osobní údaje předáme těmto zpracovatelům údajů ke zpracování naším jménem, každá jednotlivá společnost prochází kontrolou. Všichni příjemci údajů musí splňovat zákonné požadavky na ochranu údajů a prokázat svou úroveň ochrany údajů příslušnými doklady.

V následujícím textu bychom Vás chtěli transparentním a srozumitelným způsobem informovat o všech našich příjemcích údajů a příslušných důvodech předávání údajů těmto příjemcům:

Příjemce údajů Důvod
Externí poskytovatelé služeb Podporují naše obchodní aktivity tím, že nám poskytují IT řešení a infrastrukturu nebo zajišťují bezpečnost našich obchodních operací, například identifikací a nápravou chyb. Kromě toho mohou být osobní údaje předány také externím daňovým poradcům, právníkům nebo auditorům, pokud tito poskytují služby, k nimž byli pověřeni.
Členové skupiny Delivery Hero SE

V rámci skupiny je někdy nutné efektivně využívat zdroje. V této souvislosti se v rámci naší skupiny navzájem podporujeme při optimalizaci procesů. Kromě toho poskytujeme společný obsah a služby. Patří sem například technická podpora systémů.

Jedná se o společné správcovství údajů ve smyslu článku 26 GDPR. Správce údajů je plně odpovědný za plnění požadavků na ochranu údajů společně se skupinou Delivery Hero SE. V rámci společných předpisů se správce údajů i skupina Delivery Hero SE dohodli, že oba budou zaručovat práva stejně. Jakékoli požadavky tedy můžete adresovat jak místnímu subjektu, který Vás najal jako kurýra, tak i skupině Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlín, Spolková republika Německo. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese [email protected].

Orgány činné v trestním řízení a soudní řízení Bohužel se může stát, že se některý z našich kurýrů a poskytovatelů služeb nebude chovat čestně a bude nám chtít ublížit. V těchto případech jsme nejen povinni předat osobní údaje z důvodu zákonných povinností, ale je samozřejmě také v našem zájmu předcházet škodám, vymáhat naše nároky a odmítnout neoprávněné nároky jiných osob.

Zpracování údajů mimo EU a EHP

Vaše údaje zpracováváme zejména v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Někteří z našich výše uvedených poskytovatelů služeb však sídlí mimo EU a EHP. GDPR na předávání osobních údajů do třetích zemí klade přísné požadavky. Všichni příjemci údajů musí tyto požadavky splňovat. Před předáním Vašich údajů poskytovateli služeb ve třetích zemích je každý poskytovatel služeb nejprve posouzen z hlediska jeho úrovně ochrany údajů. Pouze v případě, že prokáže odpovídající úroveň ochrany údajů, se dostane do užšího výběru poskytovatelů služeb.

Bez ohledu na to, zda se naši poskytovatelé služeb nacházejí v EU/EHP nebo ve třetích zemích, musí každý poskytovatel služeb podepsat dohodu o zpracování údajů. Poskytovatelé služeb mimo EU/EHP musí splňovat další požadavky. Podle článku 44a násl. GDPR mohou být osobní údaje předány poskytovatelům služeb, kteří splňují alespoň jeden z následujících požadavků:

a. Evropská komise dospěla k závěru, že daná třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (např. Izrael a Kanada).

b. Byly přijaty standardní doložky o ochraně údajů. GDPR jako vhodný mechanismus předání uznává smluvní ustanovení, která nemohou smluvní strany měnit a ve kterých se strany zavazují zajistit přiměřenou úroveň ochrany údajů.

c. Byla zavedena další vhodná ochranná opatření podle článku 46 GDPR.

GDPR také umožňuje předávání údajů v jiných situacích, např. pokud příjemce přijal podmínky závazných podnikových pravidel nebo schválených certifikačních mechanismů, nebo pokud subjekt údajů udělil souhlas s předáním. Vaše údaje předáme pouze poskytovatelům služeb, kteří splňují alespoň jeden z těchto požadavků. Pokud předáváme údaje do třetích zemí, jedná se hlavně o společnosti se sídlem v USA nebo Izraeli.

Soubory cookie

Abychom návštěvu našeho webu zatraktivnili a umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou odstraněny po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření Vašeho prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo naší přidružené společnosti rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se vždy rozhodovat o jejich přijetí či odmítnutí v konkrétních případech nebo obecně. Nepřijetí souborů cookie může omezit funkčnost našeho webu/aplikace.

Ve svém prohlížeči můžete nainstalovat další doplňky, které nepotřebné soubory cookie blokují. Pokud tak učiníte, neuvidíte žádné reklamy založené na zájmech.

Kategorie osobních údajů:

Omezené informace o zařízení, jako je IP adresa, ID zařízení, MAC adresa, operační systém, typ zařízení, Apple Advertiser ID (IDFA) nebo Android Ad ID (AAID)

Právní základ:

Zpracování probíhá s jen Vaším souhlasem, právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Váš souhlas.

Naše zásady týkající se souborů cookie ohledně všech souborů cookie, které používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookie a sledování webu.

Jaká jsou Vaše práva jakožto subjektů údajů a jak je lze uplatnit?

Máte právo od nás bezplatně dostat výslovné informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme.

Kromě toho máte následující práva:

Právo na přístup Máte právo být informováni o tom, jaké údaje o Vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.
Právo na opravu Pokud si všimnete, že uložené údaje nejsou správné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu.
Právo na výmaz Můžete nás kdykoli požádat o vymazání údajů, které o Vás uchováváme.
Právo na omezení zpracování Pokud si nepřejete údaje vymazat, ale nechcete, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě Vaše údaje archivujeme a znovu je integrujeme do našich systémů, pouze pokud si to budete přát. Během této doby však nebudete moci využívat naše služby, v opačném případě budeme Vaše údaje znovu zpracovávat.
Právo na přenositelnost údajů Můžete nás požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o Vás máme uložené, ve strojově čitelném formátu. V této souvislosti Vám údaje zpřístupníme ve vhodném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování údajů Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich údajů. To zahrnuje také námitky proti zpracování, které provádíme bez Vašeho souhlasu, ale na základě našeho oprávněného zájmu. Vztahuje se to například na přímý marketing. Můžete kdykoli vznést námitku proti zasílání dalších newsletterů.

Pokud nesouhlasíte s některým z našich účelů zpracování na základě našeho oprávněného zájmu nebo si přejete vznést proti němu námitku, můžete proti zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Napište nám na adresu [email protected]. V takovém případě znovu přezkoumáme danou činnost zpracování a buď přestaneme zpracovávat Vaše údaje pro tento účel, nebo vám vysvětlíme důvody, které stojí za to chránit, a proč budeme ve zpracování pokračovat.

Automatizované rozhodování Vaše osobní údaje zpracováváme také v kontextu algoritmů, abychom zjednodušili naše procesy. Samozřejmě máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Pokud se domníváte, že jsme Vám neoprávněným způsobem odepřeli přístup, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese [email protected]. Váš konkrétní případ pak přezkoumáme samostatně a rozhodneme jej individuálně dle konkrétních okolností.
Právo podat stížnost Pokud se domníváte, že jsme s ohledem na Vaše osobní údaje nebo práva jednali nesprávně, můžete kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Chcete-li uplatnit svá práva, kdykoli napište na adresu [email protected].

Pokud se domníváte, že jsme s ohledem na Vaše osobní údaje nebo práva jednali nesprávně, můžete kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným odpovědným dozorovým úřadem, pod který spadáme, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: [email protected]

Poslední aktualizace: 19. 4. 2023

Datum: 3. srpna 2020 Verze zásad: 4.0 4